Φυσιολογικό ζάχαρο

Η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων ζαχάρου στο αίμα είναι πολύ σημαντική για την υγεία. Αντιθέτως, τα υψηλά επίπεδα (διαβήτης) μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα μια σειρά σοβαρών επιπλοκών στο καρδιαγγειακό σύστημα, τα νεφρά, τα μάτια κ.α. Σύμφωνα με μελέτες, το χρώμιο και το χλωρογενικό οξύ που προέρχεται από εκχύλισμα κόκκων πράσινου καφέ συμβάλλουν στη ρύθμιση και τη διατήρηση της γλυκόζης (ζαχάρου) στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα.