Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στα πλαίσια της κοινωνικής υπευθυνότητας και έχοντας ως γνώμονα την συνεισφορά στην υγεία και την ευημερία των καταναλωτών, υιοθετούμε αρχές και εργασιακές πρακτικές που διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξή μας, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τον σεβασμό και την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. 

ΑΣΦΑΛΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Αναλαμβάνουμε δράσεις για την προώθηση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για άριστη ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
 • Διασφαλίζουμε την πρόσβασή των καταναλωτών και των επαγγελματιών υγείας σε υπεύθυνες πληροφορίες που έχουν σχέση με τα προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Περιορίζουμε τα απορρίμματα που προκύπτουν από την λειτουργία μας, ανακυκλώνουμε την γραφική ύλη, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες και χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενες σακούλες για την μεταφορά των προϊόντων μας.
 • Συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, δίνοντας στο τέλος κάθε χρόνου τα ληγμένα προϊόντα και τις κατεστραμμένες συσκευασίες για ανακύκλωση.
 • Επιλέγουμε προμηθευτές που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
 • Για τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων, χρησιμοποιείται υγραέριο στα οχήματα που πραγματοποιούν τις διανομές.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 • Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές, φιλικό περιβάλλον για τους εργαζομένους μας και καλές συνθήκες εργασίας.
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα εργασίας.
 • Καλλιεργούμε τον σεβασμό προς την ατομικότητα και την προσωπικότητα των ανθρώπων μας και δίνουμε έμφαση στη δημιουργία κλίματος «εμπιστοσύνης», με πολιτικές και πρακτικές που προωθούν την ίση μεταχείριση, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία.
 • Δίνουμε έμφαση στην ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.
 • Σκοπός μας είναι όλοι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται υπερήφανοι για την εταιρία που εργάζονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Υποστηρίζουμε αγώνες δρόμου που διοργανώνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, παρακινώντας ταυτόχρονα τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτούς.
 • Έχουμε υποστηρίξει το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ, κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός), με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για την ωφέλιμη δράση των προβιοτικών στο γαστρεντερικό σύστημα.
 • Έχουμε υποστηρίξει νέες επιστημονικές μελέτες και πρωτότυπες έρευνες σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.