Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση και η σωστή πληροφόρηση πάνω στα συμπληρώματα διατροφής ήταν πάντοτε μια από τις προτεραιότητες της εταιρίας. Για αυτό το λόγο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ενημέρωση των καταναλωτών όσο και στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων τους.

Κατηγορίες